Barion Pixel

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

moreperformance.hu

Üdvözöljük az More Performance Kft. által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (röviden: ÁSzF) tartalmazza a moreperformance.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online termékértékesítési szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő (továbbiakban: Ön) általi használatának feltételeit.

Jelen Általános szerződési feltételeket a More Performance Kft. valamennyi és a Webáruházban elérhető és megvásárolható árucikkének a Webáruházban történő megvásárlására alkalmazni kell. A webáruházban (külön engedély nélkül) kizárólag magánember végfelhasználók vásárolhatnak, és viszonteladók kizárólag külön megállapodás (és nem ezen ÁSzF) alapján vásárolhatnak a More Performance Kft. kínálatából.

Az Ön személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési tájékoztató rendelkezik, amely jelen Általános szerződési feltételek elválaszthatatlan részét képezi.

A Webáruház használatához kapcsolódó olyan technikai jellegű tájékoztatásokat, részletes feltételeket, melyeket jelen Általános szerződési feltételek nem tartalmaznak, a Webáruház felületein elérhető további információk tartalmazzák

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azt a More Performance Kft. iktatja, így az utólag hozzáférhető és megtekinthető a More Performance Kft. székhelyén.

Ön a Webáruház használatával, illetve a regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános szerződési feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:


1. MORE PERFORMANCE KFT. ADATAI

Név: More Performance Kft.
Székhely: 2310, Szigetszentmiklós, Komp köz 5 1/5
Levelezési cím: 1094. Budapest, Márton utca 35/c 5/8


2. WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

2.1 Felelősség:

Ön a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a More Performance Kft. nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A More Performance Kft. kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. Ön köteles gondoskodni arról, hogy a Webáruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Ön teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a More Performance Kft. ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználók által a Webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a More Performance Kft. jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a More Performance Kft. jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a More Performance Kft. nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Ön elfogadja, hogy a Webáruház használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység az Ön államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben az Ön a Webáruházon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni More Performance Kft. -nek. Ha More Performance Kft. jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

2.2. Szerzői jogok:

A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. A More Performance Kft. a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Webáruházon, valamint a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Webáruház tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából a More Performance Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a More Performance Kft. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSzF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webáruház használata, illetve az ÁSzF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Webáruház felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webáruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a More Performance Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A More Performance Kft. fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a moreperformance.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a More Performance Kft. által foglalt minden más domain névre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a More Performance Kft. adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a More Performance Kft. külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a More Performance Kft. által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az a More Performance Kft. adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. A Szolgáltatás igénybevételével Ön elfogadja, hogy a More Performance Kft. a Szolgáltatás igénybevétele során az Ön által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.


3. A WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

3.1. Regisztráció:

A Webáruház tartalmának jelentős része elérhető bárki számára, de a vásárlásnak feltétele az érvényes regisztráció. Ha Ön regisztrál a Webáruházba, akkor a következő adatokat kell megadnia a More Performance Kft. részére: név, email cím, jelszó, illetve a szállítási adatokhoz tartozó cím.

A regisztráció sikeréről a More Performance Kft. e-mailben tájékoztatja Önt.

Ön jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@moreperformance.hu email címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a More Performance Kft. köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ön felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ezeket a More Performance Kft. e-mail útján pdf formátumban meg is küldi az Ön részére, azonban a törlés/adateltávolítás nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Ön a felelős. Amennyiben Ön tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a More Performance Kft.-t.

Ön vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3.2. Szerződéskötés lépései:

Ön a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. Az oldalon történő vásárláshoz regisztráció szükséges. Regisztráció után Ön e-mailes megerősítést kap a More Performance Kft.-től, az info@moreperformance.hu e-mail címről. Ezután keresse meg a Webáruházban azt a terméket, amelyiket meg szeretné vásárolni, adja meg azokat a paramétereket amelyekre Önnek szüksége van (kiszerelés, darabszám). Ha minden paramétert rendben megadott, és a mennyiséget is beállította nyomja meg a “Kosárba Teszem!” gombot. Ezzel a gombnyomással a termék a megadott paraméterekkel és a megadott mennyiségben az Ön virtuális kosarába fog kerülni. Miután minden Önnek szükséges terméket a kosárba rakott, és szeretné véglegesíteni a vásárlását, nyomja meg a “Fizetés” gombot. Ezután a személyes adatok, majd a cím ellenőrzése következik, ahol a regisztrációban megadott adatok fognak szerepelni. Amennyiben Ön ezektől az adatoktól eltérne, úgy itt tudja majd módosítani. Ezután a „Szállítási mód” kiválasztása történik, mely lehet személyes átvétel, Foxpost csomagautomatában történő átvétel, vagy FoxPost házhozszállítás. Ha ezzel elkészült a „Fizetési mód kiválasztása” gombbal, a termék ellenértékének kiegyenlítési módját tudja kiválasztani, amely lehet:
1. kártyás fizetés Barionnal: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A biztonságos online bankkártyás fizetésről a következő linken olvashatja el a részletes tájékoztatót: Biztonságos fizetés Barionnal.
2. opcióként válaszhatja az „átutalás” közvetlenül a More Performance Kft. számlájára
3. opcióként személyes átvétel az üzletben
4. opció az utánvét.
Ezután mindenképpen pipálja ki „Az Általános szerződési feltételeket tudomásul veszem és elfogadom” jelölőnégyzetet majd kattintson a “Rendelés véglegesítése” gombra, hogy véglegesíthesse vásárlását.

Utolsó lépésként a Webáruház felületén a megrendelés sikeres elküldését követően megjelenik a rendelési azonosítója, mely a vásárlását egyértelműen azonosítja. A rendelési azonosítót a visszaigazoló emailben is elküldjük és a visszaigazoló email tartalmazni fogja a megvásárolni kívánt termékeket, azok paramétereit, és minden más adatot is, amit a rendelés során megadott a More Performance Kft. részére. Ekkor Ön és a More Performance Kft között szerződés jön létre, ami írásba foglaltnak minősül. Ez a szerződés kizárólag a visszaigazoló email formájában “iktatódik”. Ha bármilyen hibát talál a visszaigazoló emailben szereplő adatokban, vagy 10 percen belül nem kapja meg a visszaigazoló emailt, akkor kérjük mielőbb jelezze ezeket More Performance Kft ügyfélszolgálatának, hogy elvégezhessük a szükséges módosításokat. Ha nem talált hibát, és megkapta az e-mailes visszaigazolást, akkor nincs más dolga, mint türelmesen várni, amíg küldjük Önnek a termékeket.

Amennyiben Ön úgy döntött, hogy a megvásárolni kívánt terméket személyesen az üzletben szeretné átvenni, és a fizetést is az üzletben készpénzzel vagy bankkártyával tervezi kiegyenlíteni, a rendelés csak foglalásnak minősül, amit 3 munkanap elteltével törlünk a rendszerből, ha a rendelést nem vette át ezen idő alatt.

3.3 Adatbeviteli hibák javítása:

Önnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés a More Performance Kft. részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a darabszám megadására szolgáló rubrika lenyitásával és azon belül a “Törlés” feliratra kattintással). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

3.4 Ajánlati kötöttség, visszaigazolás:

Az Ön által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a More Performance Kft. késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ön részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ön által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

Ha Ön rendelését már elküldte a More Performance Kft részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 2 órán belül jeleznie kell a More Performance Kft. felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg a More Performance Kft től az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

E visszaigazoló e-mail a More Performance Kft. részéről az Ön által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a More Performance Kft. és Ön között.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A More Performance Kft. fenntartja a jogot a rendelés törlésére, amennyiben a termékeket a More Performance Kft. által definiált és Ön számára ismertetett határidőn belül nem veszik át. A More Performance Kft. fenntartja a jogot, hogy – saját elbírálása alapján – ne minden rendelést szolgáljon ki.

3.5. Termékek vételára:

A termékek vételára a Webáruházban az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A kiszállítás költségeiről az ÁSzF 3.8 pontjában tájékozódhat.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

Kedvezmények:
A More Performance Kft. által biztosított akciós csomagjain keresztül, termékei kedvezőbb áron vásárolhatók meg, mint az egyébként is alacsony More Performance Kft. árak. Az akciós csomagjaink árai csak a Webáruházban leadott megrendelésekre érvényesek. E-mailen vagy telefonon keresztül leadott megrendelések esetében nem érvényesek.

3.6. Fizetés:

A vásárlásakor érvényes fizetési feltételeket a Szállítási és Fizetés oldalon találja, amely a More Performance Kft. Általános Szerződési Feltételeinek része.

3.7. Számla:

A More Performance Kft. a megrendelt termékek kifizetését követően 24 órán belül e-mailben küldi a számlát az Ön részére, a kifizetés igazolására.

3.8. Kiszállítás:

A vásárlásakor érvényes átvételi feltételeket a Szállítási és fizetés oldalon találja, amely a More Performance Kft. Általános Szerződési Feltételeinek része.

3.9. Kiszállítási határidő:

A Webáruházban meghirdetett szállítási határidők nem garantáltak, csak tájékoztató jellegűek. Amennyiben nem tudjuk ehhez tartani magunkat önhibánkon kívül, úgy a szállítási határidő eltolódhat., melyről minden esetben értesítjük Önt e-mailben. A megrendelésnél kérjük vegyék figyelembe az esetleges hosszabb határidőket, amennyiben rendelésük sürgőssége indokolja, kérjük a szállítás egyeztetése céljából keresse fel ügyfélszolgálati munkatársunkat a megadott telefonszámon.

A termékek kiszállítási általános határideje 1-5 munkanap.

3.10. Kiszállítás módja:

A megrendelések kiszállítása, kézbesítése munkanapokon – előzetes egyeztetés nélkül – történik az alább felsorolt futárszolgálatok valamelyikével, amelyiket Ön a megrendelés leadása során megjelöli:

3.10.1. Csomagautomata: FoxPost (FoxPost Zrt.)

Átvételi címnek minden esetben olyan címet válasszon a szolgáltató listájából, ahol 3 munkanapokon belül a rendelt terméke(i)t át tudja venni a csomagautomatából. A futárszolgálat elérhetősége: 06 (1) 999 0 369, weben: www.foxpost.hu, e-mailen: info@foxpost.hu.

A futár 3 napig őrzi csomagját a kiválasztott átvételi ponton, és az átvétel elmaradása esetén a 3 nap letelte után visszaszállítja azt a More Performance Kft-nek. Amennyiben az átvétel – Önnek felróható okból – hiúsult meg, akkor a More Performance Kft. törli a megrendelését. Ha azonban a későbbiekben mégis szeretné a törölt rendelésben foglaltak kiszállítását, akkor azokat újra meg kell rendelnie a Webáruházban.

3.10.2. Házhozszállítás: FoxPost Futárszolgálattal

Szállítási címnek minden esetben olyan címet adjon meg (pl.: munkahelyi cím), ahol munkanapokon 8.00 és 17.00 óra között folyamatosan tartózkodik és a rendelt terméke(i)t át tudja venni. A FoxPost Kft. emailben küld Önnek értesítést a küldemény feladásának tényéről és a küldemény sorszámáról. Szükség esetén Ön tud kapcsolatba lépni a FoxPost Kft.-vel és pontosítani a kiszállítási adatokon. FoxPost Kft. ügyfélszolgálati telefonszám: +36 1 999 0 369 (H-P: 8:00-20:00), weboldal: www.foxpost.hu.

A terméknek a kiszállítást végző személytől vagy csomagautomatából való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően Ön kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a More Performance Kft.-nek utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

Ha Ön sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell a jegyzőkönyv felvételét. Csomagautomatából történő átvétel esetén kérjük, hogy haladéktalanul jelezze ezt a csomagautomatát üzemeltető cég ügyfélszolgálata és a Webáruház felé is. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a More Performance Kft. díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a More Performance Kft. felelősséget nem vállal!

3.10.3. Átvétel

A vásárlásakor érvényes átvételi feltételeket a Szállítási és Fizetés oldalon találja részletesebben, amely a More Performance Kft. Általános Szerződési Feltételeinek része.

A. Személyes átvétel a More Performance Kft. budapesti üzletében, ingyenesen:
Cím: 1117. Budapest, Hengermalom út 19-21. Scitec üzlet
Nyitvatartás: Hétfőtől- Pénteking 10:00 -19:00-óráig, Szombaton: 10:00-14:00-óráig

Fontos, hogy várja meg a visszaigazoló e-mailünket arról, hogy “rendelése személyesen átvehető”. (Ha sürgős volt rendelése és a rendelés során látta, hogy raktárról tudjuk teljesíteni, akkor jelezze nekünk sürgősségi igényét e-mailben, hogy még aznap át tudja venni termékeit a More Performance Kft. elérhetősége: 06 20 200-1815 vagy info@moreperformance.hu

B. FoxPost csomagautomatából történő átvétel Országszerte a több mint 80 FoxPost csomagautomata egyikéből át tudja venni a megrendelését.


4. ELÁLLÁSI JOG

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban “Fogyasztó”).

1. Felhasználó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

2. Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

3. A termékek visszavétele a More Performance Kft. -től nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy élelmezésegészségügyi minősége már nem garantálható.

4. A More Performance Kft.-nek jogában áll indok nélkül a weboldalon megrendelt termékek kiszállítást, átadását megtagadni.

4.1 Elállási jog gyakorlásának a menete:

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSzF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a More Performance Kft. részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt elállásinyilatkozat-mintát is, ami letölthető innen. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a More Performance Kft. részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 3. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a More Performance Kft. e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát az 5. pontban leírt határidőkön belül (pl. akár 14.. naptári napon) elküldi az a More Performance Kft.-nek.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e- mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a More Performance Kft. a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a More Performance Kft. 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 3 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 3 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. Visszavenni terméket csak számla bemutatásával tudunk.

Elállás esetén a termék a More Performance Kft. címére történő visszaküldésének költsége és az eredti szállítási költség is a Fogyasztót terheli, kivéve, ha azt a vállalkozás vállalja (a More Performance Kft. ilyet, mint vállalkozás nem vállal). A More Performance Kft.-nek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. Ha szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás teljes költségét.

A More Performance Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a More Performance Kft. a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a More Performance Kft., kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Amennyiben bármilyen kifogással hivatalos szervnél bejelentést szeretne tenni, kérjük forduljon az Európai Fogyasztói Központhoz.


5. SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

5.1 Szavatosság, termékszavatosság

A disztribútor (More Performance Kft.) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A disztribútornak (More Performance Kft.) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

5.2. Jótállás

A More Performance Kft. nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

5.3. Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye

Ön a termékkel vagy a More Performance Kft. tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Név: a More Performance Kft.
Levelezési cím: 2310. Szigetszentmiklós, Komp köz 5 1/5
Telefon: +36202001815
Email: info@moreperformance.hu

5.4. Panaszügyintézés módja

A More Performance Kft. a termékkel vagy a More Performance Kft. tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 5.3. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 30 napon belül – melybe a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be – írásban érdemben válaszol Ön kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait, valamint az arra nyitva álló határidőket.

Szóban közölt panaszt a More Performance Kft. azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja, feltéve, hogy a panasz jellege engedi. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a More Performance Kft. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát telefonon közölt szóbeli panasz esetén Önnek legkésőbb az előző pontban foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

5.4. Panaszügyintézés ideje

A More Performance Kft. Ön által előterjesztett kifogásokat a 5.3. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, munkanapokon 10.00 – 16.00 között fogadja. 5.5. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek Amennyiben a More Performance Kft. és Ön között esetlegesen fennálló jogvita a More Performance Kft.-vel való tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Ön számára: Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál (2017.jan.01-től a helyi Területileg illetékes járási hivatalokhoz hatásköre: https://jarasinfo.gov.hu ).

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina körút 99.
Telefon: 06 (1) 488 21 31
Fax: 06 (1) 488 21 86
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Az egyéb békéltető testületek elérhetőségei és további tájékoztatás megtalálható az alábbi linken: Békéltető testületek elérhetőségei

A More Performance Kft. nem veti alá magát a békéltető testületek döntésének. A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a jogszabályban megjelölt határidőn belül megtenni az ott meghatározott nyilatkozatokat.
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform (ODR), amely jogviták rendezésére használható, elérhető az alábbi linken: https://ec.europa.eu/odr , a platform használatának feltételeivel együtt.


6. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

A More Performance Kft. az árváltozás és a vásárlási feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja. Az esetleges változások a weboldalon való megjelenéstől számítva lépnek életbe, és minden vásárlás alkalmával a megrendelés idejében fennálló feltételek kerülnek elfogadásra.

A More Performance Kft. jogosult jelen általános szerződési feltételeket a vásárlók Webáruház felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Webáruház első használata alkalmával válnak hatályossá Önnel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.


7. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

A vételár teljes kifizetéséig a termék a More Performance Kft. tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – az Ön birtokába kerül, felelősséggel tartozik a More Performance Kft. irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

7.1. Egyéb rendelkezések

A More Performance Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domain név alá helyezze át.

Általános szerződési feltételek ezen verziója 2021.11.01-től érvényes.

Letöltés PDF formátumban